IV. Rozwiązywanie problemów i debugowanie aplikacji web

Rozwiązywanie problemów i debugowanie aplikacji jest normalnym procesem w czasie tworzenia i modyfikacji aplikacji. Na szczęście Visual Studio posiada wiele narzędzi do śledzenia kodu w czasie…

III. Programowanie interfejsu użytkownika

Doświadczenie użytkownika końcowego aplikacji jest bardzo istotne, szczególnie dla stron internetowych. Wiele czynników wpływa na UX. Optymalizacja SEOWiele firm, szczególnie e-comerce, opierają się…

I. Architektura aplikacji MVC

Podział aplikac ASP.NET MVC ji na warstwyASP.NET MVC wprowadza poziom separacji zagadnień SoC poprzez podział aplikacji na model, widok i kontroler. Widok (ang. View) jest fragmentem widocznym przez…

II. Projektowanie interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika w aplikacjach webJęzyk HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej. CSS wprowadza dodatkową kontrolę nad wyglądem i prezentacją strony…

XI. Szyfrowanie i zarządzanie assembly

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce:Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne - wybór odpowiedniego algorytmu szyfrowania. Certyfikaty - tworzenie i zarządzanie certyfikatami, różne rodzaje…

IX. Praca z LINQ

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce:Zapytania LINQ - pisanie zapytań i metod z użyciem LINQ. Manipulowanie danymi za pomocą LINQ - manipulowanie danymi za pomocą LINQ a w tym użycie…

VIII. Praca z danymi

Zagadnienia egzaminu 70-483 opisane w tej notatce: Operacje I/O - zapis i odczyt z plików oraz strumienie. Konsumpcja danych - pobieranie, dodawanie, aktualizacja i usuwanie danych z bazy danych.…