Lekcja 38. Użycie dynamicznych obiektów systemowych DMO.

SQL Server stale monitoruje się i gromadzi informacje przydatne do monitorowania stanu zdrowia instancji, stwierdza problemy, takie jak brakujące indeksy, i optymalizuje zapytania. DMO są wirtualnymi…

Aliasy komend GIT

Konfiguracja GITA pozwala na stworzenie aliasów do używanych poleceń dzięki czemu można używać skrótów dla komend składających się z wielu członów. Tworzenie aliasów odbywa się z użyciem polecenia git…

Pierwsze kroki z GIT

Projekt GIT można rozpocząć poprzez utworzenie inicjalizację repozytorium GIT w istniejącym katalogu lub sklonowaniu istniejącego repozytorium z innego serwera. W celu szkoleniowym utworzymy…

Instalacja i konfiguracja GIT

Instalacja w systemie Windows Instalacja w systemie Windows polega na pobraniu instalatora z witryny GitHub: http://msysgit.github.io/ , uruchomienia i przejścia przez proces instalacji. Po instalacji…

Podstawy GIT

GIT jest systemem kontroli wersji. Czym jest kontrola wersji i dlaczego powinieneś się nią przejmować? System kontroli wersji śledzi wszystkie zmiany dokonywane na pliku (lub plikach) i umożliwia…

Lekcja 37. Użycie opcji SET i analiza planów zapytań

Opcje sesji SET SQL Server przechowuje dane na stronach. Strona jest jednostką fizyczną na dysku w bazie danych SQL Server. Wielkość strony jest pomiędzy 8,192B do 8KB. Strony należą tylko do jednego…

Lekcja 36. Podstawy optymalizacji zapytań

Ludzie nie lubią czekać na wynik działania aplikacji. SQL Serwer wykonuje świetną pracę optymalizując wykonywanie zapytań lecz optymalizator nie jest doskonały. Znalezienie optymalnego planu zapytania…

Lekcja 35. Funkcje użytkownika

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika są skryptami T-SQL lub CLR które potrafią przyjmować parametry i zwracać wyniki skalarne lub tablicowe. Celem tworzenia funkcji definiowanych przez użytkownika…

Lekcja 34. Wyzwalacze

Wyzwalacze (ang. trigers) są specjalnym rodzajem procedur składowanych które są powiązane z językiem manipulowania danymi (DML) i jego zdarzeniami dotyczącymi tabel i widoków. Wyzwalacze nie mogą być…

Lekcja 33. Procedury składowane

Procedury składowane są obiektami przechowywanymi w bazie danych które hermetyzują kod. SQL Serwer używa kilku typów procedur składowanych:Procedury napisane w T-SQL. Procedury CLR napisane w językach…