Lekcja 46. Użycie wskazówek planu wykonania

W niektórych przypadkach optymalizator zapytań nie potrafi znaleźć najlepszego planu wykonania. W niektórych przypadkach można wyznaczyć lepszy plan wykonania za pomocą wskazówek optymalizacji (ang.…

lekcja 45. Zapytania sparametryzowane i operacje wsadowe

Zapytania sparametryzowane SQL Server automatycznie parametryzuje zapytania ad hoc. Jednakże SQL Serwer jest bardzo zachowawczy w ponownym używaniu planu zapytania. Nie chce aby używany był zły plan.…

Lekcja 44. Operatory iteracyjne planu wykonania

Jak wiadomo SQL Serwer wykonuje zapytanie używając zestawu operatorów fizycznych. Ponieważ operatory iterują na zbiorach wierszy są nazywane iteratorami. W tej lekcji omówione zostaną najważniejsze…

Lekcja 42. Rozwiązania iteracyjne i operujące na zbiorach

Rozwiązania oparte na zbiorach opierają się na zasadach modelu relacyjnego. model relacyjny jest oparty na matematycznej teorii zbiorów. Rozwiązania zbiorowe używają zapytań T-SQL które operują na…

Lekcja 41. Statystyki

Wykonując zadania w poprzednich lekcjach można zastanawiać się skąd SQL Serwer wie czy zapytanie jest odpowiednio selektywne aby użyć indeksu do wyszukania wierszy. SQL Serwer gromadzi wiedzę w…

Lekcja 40. Użycie argumentów wyszukiwania

Utworzone indeksy są użyteczne jeżeli zapytania ich używają. Trzeba wiedzieć jakie rodzaje zapytań mogą korzystać z indeksów oraz jakie zapytania nie korzystają z indeksów nawet jeżeli takie istnieją.…

Lekcja 39. Indeksy

SQL Serwer organizuje utrwalone dane na stronach które są 8 KB jednostką należącą do pojedynczego obiektu. Strona jest najmniejszą jednostką zapisu i odczytu. Strony są grupowane w logiczne struktury…

Gałęzie w GIT

Model gałęzi GIT jest uważany za jego najmocniejszą cechę. Sposób w jaki GIT obsługuje gałęzie jest bardzo lekki co umożliwia niemal natychmiastowe tworzenie gałęzi oraz przełączanie między nimi. GIT…